• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  stiffener

  Giải thích VN: Một vật dạng ống hay góc ngăn được gắn vào một rầm yếu bằng thép hay thân cột nhằm tăng độ chống [[oằn. ]]

  Giải thích EN: A bar angle or channel shape attached to a steel slender beam or column web to increase its resistance to buckling.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X