• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dual-gravity valve

  Giải thích VN: Một chiếc van hoạt động theo chế nổi tạo chức năng phân giới của 2 chất lỏng không thể trộn lẫn tỷ trọng khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A valve that is float-operated and functions on the interface between two immiscible liquids of different specific gravities.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X