• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air brake distributor
  controlled carrier modulation
  delivery valve
  dispensing valve
  distributing cock
  distributing valve
  distribution cock
  distribution valve
  distributor valve
  giá treo van phân phối
  distributor valve bracket
  exhaust valve
  governing valve
  outlet valve
  separation valve
  valve
  cấu van phân phối
  valve gear
  cấu van phân phối
  valve travel
  cấu van phân phối
  valve motion
  giá treo van phân phối
  distributor valve bracket
  van phân phối (phanh)
  metering valve
  van phân phối lưu lượng
  flow dividing valve
  van phân phối lưu lượng kiểu áp suất
  pressure compensating type flow dividing valve
  van phân phối theo tải
  regulated proportioning valve
  van phân phối theo tải trọng
  load-sensitive proportioning valve
  van phân phối tĩnh nhiệt
  thermostatic expansion valve
  van phân phối ưu tiên
  priority valve
  valve grate
  valve motion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X