• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  superheat control expansion valve
  superheat control valve
  temperature expansion valve
  thermal valve
  thermal-expansion valve
  bầu van tiết lưu nhiệt
  thermal-expansion valve bulb
  thermostatic expansion valve
  van tiết lưu nhiệt cân bằng trong
  thermostatic expansion valve with internal equalizing bore
  thermostatic throttle valve
  thermostatic valve
  throttling calorimeter

  Giải thích VN: thiết bị đo lượng hơi nước của dòng dựa vào nguyên hằng số dãn [[nở. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures the moisture content of steam, utilizing the principle of constant enthalpy expansion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X