• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  probability
  hàm mật độ xác suất điều kiện
  conditional probability density function
  hàm xác suất liên tục
  continuous probability function
  hàm xác suất tích lũy
  cumulative probability function
  nguyên đo xác suất
  axiom of probability measure
  phân phối xác suất
  probability distribution
  phân phối xác suất liên tục
  continuous probability distribution
  phân phối xác suất rời rạc
  discrete probability distribution
  phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc xác suất
  random or probability sampling
  phương pháp lẫy mẫu ngẫu nhiên hoặc xác suất
  sampling random of probability
  xác suất chủ quan
  subjective probability
  xác suất điều kiện
  conditional probability
  xác suất hậu nghiệm
  posterior probability
  xác suất ước tính
  estimated probability
  độ xác suất
  degree of probability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X