• Cocon
  Kén tằm
  cocon de ver à soie
  Kyste
  Kén sinh trùng
  kyste de parasite
  Choisir; sélectionner
  Kén chồng
  choisir un mari
  Kén vận động viên cho một cuộc thi quán quân
  sélectionner des athlètes pour un championnat
  già kén kẹn hom
  qui choisit a pis
  Kén chọn canh
  choisir trop soigneusement ; faire un choix rigoureux
  kéo kén
  coconner
  phòng chứa kén
  coconnière
  sự kéo kén
  coconnage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X