• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Chấp thuận trúng thầu===== ::Addition or adjustment by procuring entity to correct omissions or redundant [[item...)
  n (cs)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  -
  =====Chấp thuận trúng thầu=====
  +
  =====Chỉnh sửa sai lệch=====
  -
  ::[[Addition]] [[or]] [[adjustment]] [[by]] [[procuring]] [[entity]] [[to]] [[correct]] [[omissions]] [[or]] [[redundant]] [[items]] [[in]] [[bids]] [[against]] [[requirements]] [[of]] [[bidding]] [[documents]] [[as]] [[well]] [[as]] [[correction]] [[of]] [[internal]] [[inconsistencies]] [[in]] [[different]] [[parts]] [[of]] [[bids]].
  +
  ::[[Addition]] [[or]] [[adjustment]] [[by]] [[procuring]] [[entity]] [[to]] [[correct]] [[omissions]] [[or]] [[redundant]] [[items]] [[in]] [[bids]] [[against]] [[requirements]] [[of]] [[bidding]] [[documents]] [[as]] [[well]] [[as]] [[correction]] [[of]] [[internal]] [[inconsistencies]] [[in]] [[different]] [[parts]] [[of]] [[bids]].
  - 
  -
  ::Chấp thuận của người có thẩm quyền đối với hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng cao nhất
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  12:25, ngày 27 tháng 4 năm 2009

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X