• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (23:56, ngày 10 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 30: Dòng 30:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
   +
  === Kỹ thuật chung ===
   +
  =====nâng giá=====
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  =====tăng giá hàng hóa=====
  =====tăng giá hàng hóa=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====tán thưởng=====
  =====tán thưởng=====
  -
  === Kỹ thuật chung ===
   
  -
  =====nâng giá=====
   
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  =====tăng giá trị hàng hóa, tiền tệ=====
  =====tăng giá trị hàng hóa, tiền tệ=====
   +
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /əˈpriʃiˌeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh giá
  Đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắc
  to appreciate the value of...
  đánh giá đúng giá trị của...
  to appreciate the difficulties of the situation
  thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình
  to appreciate the necessity
  thấy rõ được sự cần thiết
  Cảm kích
  I greatly appreciate your kindness
  tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
  Nâng giá, tăng giá trị (của cái gì)

  Nội động từ

  Lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nâng giá

  Hóa học & vật liệu

  tăng giá hàng hóa

  Xây dựng

  tán thưởng

  Kinh tế

  tăng giá trị hàng hóa, tiền tệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X