• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (00:05, ngày 11 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Có thiện ý, thành thật, chân thật=====
  =====Có thiện ý, thành thật, chân thật=====
  -
  == Kinh tế ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Kinh tế===
  -
   
  +
  =====chân thành=====
  =====chân thành=====
  ::[[bona fide]] [[action]]
  ::[[bona fide]] [[action]]
  ::hành động chân thành
  ::hành động chân thành
  - 
  - 
  =====có thiện ý=====
  =====có thiện ý=====
  ::[[bona]] [[fide]] [[contract]]
  ::[[bona]] [[fide]] [[contract]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Tính từ

  Thực sự, thật sự
  Có thiện ý, thành thật, chân thật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chân thành
  bona fide action
  hành động chân thành
  có thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý
  ngay tình
  bona fide holder of a bill of exchange
  người chấp thủ ngay tình một hối phiếu
  thành thật
  thiện ý
  bona fide claimant
  nguyên cáo thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide endorsee
  người được ký hậu thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X