• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (Hình thái từ)
  Dòng 27: Dòng 27:
  ::kén cá chọn canh
  ::kén cá chọn canh
  ===Hình thái từ===
  ===Hình thái từ===
  -
  *Ving : [[]]
  +
  *Ving : [[choosing]]
  *Past: [[chose]]
  *Past: [[chose]]
  *PP: [[chose]]
  *PP: [[chose]]

  15:39, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Động từ

  Chọn, lựa chọn, kén chọn
  choose for yourself
  anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy
  Thách muốn
  do just as you choose
  anh thích gì thì anh cứ làm
  cannot choose but
  (từ cổ,nghĩa cổ) không còn cách nào khác hơn là
  he cannot choose but go
  anh ta không còn cách nào khác hơn là đi
  nothing (not much, little) to choose between them
  chúng như nhau cả thôi
  to pick and choose
  kén cá chọn canh

  Hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chọn dùng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lựa chọn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chọn
  choose and purchase
  sự chọn mua
  choose beef
  thịt bò ngon (loại đã lựa chọn)
  freedom of choose
  sự tự do lựa chọn (hàng hóa)
  portfolio choose
  sự lựa chọn tổ hợp đầu tư

  Nguồn khác

  • choose : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Select, elect, pick (out), determine, judge; decide, prefer,opt, settle upon or on: She had the right to choose the coursethat seemed the best to her. Given the options, I chose to stay.

  Oxford

  V.

  (past chose; past part. chosen) 1 tr. select out of agreater number.
  Intr. (usu. foll. by between, from) take orselect one or another.
  Tr. (usu. foll. by to + infin.)decide, be determined (chose to stay behind).
  Tr. (foll. bycomplement) select as (was chosen king).
  Tr. Theol. (esp. aschosen adj.) destine to be saved (God's chosen people).
  Chooser n. [OE ceosan f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X