• (đổi hướng từ Choosing)
  /t∫u:z/

  Thông dụng

  Động từ

  Chọn, lựa chọn, kén chọn
  choose for yourself
  anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy
  Thách muốn
  do just as you choose
  anh thích gì thì anh cứ làm

  Cấu trúc từ

  cannot choose but
  (từ cổ,nghĩa cổ) không còn cách nào khác hơn là
  he cannot choose but go
  anh ta không còn cách nào khác hơn là đi
  nothing (not much, little) to choose between them
  chúng như nhau cả thôi
  to pick and choose
  kén cá chọn canh

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chọn dùng

  Kỹ thuật chung

  lựa chọn

  Kinh tế

  chọn
  choose and purchase
  sự chọn mua
  choose beef
  thịt bò ngon (loại đã lựa chọn)
  freedom of choose
  sự tự do lựa chọn (hàng hóa)
  portfolio choose
  sự lựa chọn tổ hợp đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X