• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:50, ngày 21 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">,kɔnsəl'tei∫n</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,kɔnsəl'tei∫n</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /,kɔnsəl'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hỏi ý kiến
  Sự tra cứu, sự tham khảo
  Sự bàn bạc, sự thảo luận, sự trao đổi ý kiến, sự hội đàm, sự hội ý
  to hold a consultation
  bàn bạc, thảo luận, hội đàm, hội ý
  (pháp lý) sự hội ý giữa các luật sư
  (y học) sự hội chẩn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự cố vấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X