• (Khác biệt giữa các bản)
  n (thêm nghĩa từ)
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====Bảnh bao, hào nhoáng=====
  =====Bảnh bao, hào nhoáng=====
  -
   
  +
  cay, hăng (vị ớt)
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  Dòng 20: Dòng 20:
  =====adjective=====
  =====adjective=====
  :[[ambrosial]] , [[appetizing]] , [[aromal]] , [[aromatic]] , [[distinctive]] , [[fiery]] , [[flavorsome]] , [[fragrant]] , [[fresh]] , [[herbaceous]] , [[highly seasoned]] , [[hot]] , [[keen]] , [[odoriferous]] , [[peppery]] , [[perfumed]] , [[piquant]] , [[poignant]] , [[racy]] , [[redolent]] , [[savory]] , [[scented]] , [[seasoned]] , [[snappy]] , [[spirited]] , [[sweet]] , [[tangy]] , [[tasty]] , [[zesty]] , [[zippy ]]* , [[breezy]] , [[broad]] , [[erotic]] , [[hot ]]* , [[indelicate]] , [[red hot]] , [[ribald]] , [[risqu]]
  :[[ambrosial]] , [[appetizing]] , [[aromal]] , [[aromatic]] , [[distinctive]] , [[fiery]] , [[flavorsome]] , [[fragrant]] , [[fresh]] , [[herbaceous]] , [[highly seasoned]] , [[hot]] , [[keen]] , [[odoriferous]] , [[peppery]] , [[perfumed]] , [[piquant]] , [[poignant]] , [[racy]] , [[redolent]] , [[savory]] , [[scented]] , [[seasoned]] , [[snappy]] , [[spirited]] , [[sweet]] , [[tangy]] , [[tasty]] , [[zesty]] , [[zippy ]]* , [[breezy]] , [[broad]] , [[erotic]] , [[hot ]]* , [[indelicate]] , [[red hot]] , [[ribald]] , [[risqu]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  02:41, ngày 23 tháng 2 năm 2009

  /´spaisi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có gia vị, có mùi gia vị, có nêm gia vị
  Kích thích, gây thích thú (những chuyện gây tai tiếng..); tục, không đứng đắn
  spicy story
  chuyện tục
  Bảnh bao, hào nhoáng

  cay, hăng (vị ớt)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có gia vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X