• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:07, ngày 11 tháng 10 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">'θiətər</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'θiətər</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[theatre]]
  Cách viết khác [[theatre]]

  Hiện nay

  /'θiətər/

  Thông dụng

  Cách viết khác theatre

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) theatre

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhà hát
  rạp hát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X