• (đổi hướng từ Abounded)


  /ə'baʊnd/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + in, with) có rất nhiều, có thừa, nhan nhản, lúc nhúc, đầy dẫy
  coal abounds in our country
  than đá có rất nhiều ở nước ta
  to abound in courage
  có thừa can đảm

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  deficient , fail , lack , need , short , want

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X