• /in'fest/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tràn vào quấy phá, tràn vào phá hoại (sâu bọ, giặc cướp...)
  a bed infested with bugs
  cái giừơng lúc nhúc rệp


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X