• /´endiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết thúc, sự chấm dứt
  Phần cuối, phần kết cục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết thúc
  ending attribute character
  ký tự thuộc tính kết thúc
  Ending Delimiter (ED)
  dấu cách kết thúc
  ending frame delimiter
  dấu tách kết thúc khung
  ending label
  nhãn kết thúc tập tin
  ending period
  dấu chấm kết thúc
  ending tape label
  nhãn kết thúc băng
  line ending
  kết thúc dòng
  line-ending zone
  vùng kết thúc dòng
  sự hoàn thành
  sự kết thúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X