• /ək'si:d/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đồng ý, tán thành, thừa nhận, bằng lòng
  to accede to an opinion
  đồng ý với một ý kiến
  to accede to a policy
  tán thành một chính sách
  Lên ( ngôi), nhậm (chức)
  to accede to the throne
  lên ngôi
  to accede to an office
  nhậm chức
  Gia nhập, tham gia
  to accede to a party
  gia nhập một đảng phái
  to accede to a treaty
  tham gia một hiệp ước (bằng cách chính thức tuyên bố chấp thuận)

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X