• /di´mə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngần ngại, sự do dự, sự lưỡng lự, sự chần chừ
  without demur
  không do dự, không lưỡng lự
  Sự có ý kiến phản đối

  Nội động từ

  Ngần ngại, do dự, lưỡng lự, chần chừ
  Có ý kiến phản đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X