• /'sə:kjuleit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tuần hoàn; lưu thông

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  luân chuyển
  circulating assets
  vốn luân chuyển
  circulating capital
  vốn luân chuyển
  circulating memory
  bộ nhớ luân chuyển
  circulating register
  thanh ghi luân chuyển
  circulating storage
  bộ nhớ luân chuyển
  closed circulating
  luân chuyển theo vòng kín
  tuần hoàn
  air circulating apparatus
  thiết bị tuần hoàn gió
  air circulating equipment
  thiết bị tuần hoàn gió
  air circulating equipment
  thiết bị tuần hoàn không khí
  air circulating fan
  quạt tuần hoàn gió
  air circulating method
  phương pháp tuần hoàn gió
  air circulating pattern
  mồ hình tuần hoàn gió
  air circulating space
  không gian tuần hoàn gió
  air circulating system
  hệ (thống) tuần hoàn gió
  air circulating system
  hệ thống tuần hoàn gió
  air circulating thawing
  phá băng bằng tuần hoàn gió
  air-circulating furnace
  lò tuần hoàn không khí
  boiler-water circulating pump
  bơm tuần hoàn nước lò
  circulating air
  không khí tuần hoàn
  circulating air velocity
  tốc độ không khí tuần hoàn
  circulating boiler
  nồi hơi tuần hoàn
  circulating coolant
  chất tải lạnh tuần hoàn
  circulating coolant [cooling medium]
  chất tải lạnh tuần hoàn
  circulating cooling medium
  chất tải lạnh tuần hoàn
  circulating current
  dòng điện tuần hoàn
  circulating decimal
  số thập phân tuần hoàn
  circulating decimal
  thập phân tuần hoàn
  circulating decimal, periodical decimal
  số thập phân tuần hoàn
  circulating electromagnetic wave
  sóng điện từ tuần hoàn
  circulating fan
  quạt tuần hoàn
  circulating head
  đầu tuần hoàn
  circulating load
  tải trọng tuần hoàn
  circulating oil
  dầu bôi trơn tuần hoàn
  circulating oil system
  hệ tuần hoàn dầu
  circulating pump
  bơm tuần hoàn
  circulating pump
  bơm tuần hoàn (chất lỏng)
  circulating pump
  máy bơm tuần hoàn
  circulating reflux
  sự hồi lưu tuần hoàn
  circulating refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh tuần hoàn
  circulating refrigerant stream
  dòng môi chất lỏng tuần hoàn
  circulating system
  hệ thống nước tuần hoàn
  circulating system
  hệ thống tuần hoàn
  circulating system
  hệ tuần hoàn
  circulating valve
  van tuần hoàn
  circulating volume
  thể tích tuần hoàn
  circulating water
  nước tuần hoàn
  circulating water pump
  bơm nước tuần hoàn
  circulating water system
  hệ thống nước tuần hoàn
  circulating [circulatory] system
  hệ thống tuần hoàn
  condenser circulating pump
  bơm tuần hoàn bình ngưng
  liquid circulating system
  hệ (thống) tuần hoàn lỏng
  liquid circulating system
  hệ thống tái tuần hoàn lỏng
  moderately circulating air
  không khí tuần hoàn nhẹ
  refrigerant circulating pump
  bơm tuần hoàn môi chất lạnh
  water circulating system
  hệ (thống) tuần hoàn nước
  water circulating system
  hệ thống tuần hoàn nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  still , motionless , stationary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X