• /əd´misibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể chấp nhận, có thể thừa nhận
  an admissible evidence
  bằng chứng có thể chấp nhận được
  Có thể nhận, có thể thu nạp (vào chức vụ gì...); có thể kết nạp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có phép

  Toán & tin

  có thể chấp nhận

  Kỹ thuật chung

  cho phép
  admissible charge
  lượng nạp cho phép
  admissible error
  sai số cho phép
  admissible interrupting current
  dòng ngắt cho phép
  admissible loading capacities of concrete piles
  sức chịu tải cho phép của cọc đống bêtông
  admissible mark
  dấu cho phép
  admissible speed
  vận tốc cho phép
  admissible stress
  ứng suất cho phép
  admissible stress
  ứng xuất cho phép
  admissible stress under foundation
  ứng suất cho phép dưới móng

  Địa chất

  có thể chấp nhận, được phép, được chấp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X