• Xây dựng

    gờ góc

    Giải thích EN: 1. One of the diagonal ribs that divide the rectangles of a Gothic vaulting and form the main element of its structure.one of the diagonal ribs that divide the rectangles of a Gothic vaulting and form the main element of its structure. 2. in decorative work, molding that ornaments an angle.in decorative work, molding that ornaments an angle. Giải thích VN: 1. Một trong những trụ cong chéo chia cấu trúc hình chữ nhật của kiến trúc xây vòm Gothic và hình thành thành phần cấu trúc chính.///2.Trong công việc trang trí, một cấu trúc để trang trí một góc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X