• (đổi hướng từ Arbitrated)
  /´a:bi¸treit/

  Thông dụng

  Động từ

  Phân xử, làm trọng tài phân xử
  to arbitrate a quarrel
  phân xử một vụ cãi nhau

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phân xử

  Kinh tế

  phân xử
  trọng phán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X