• Kỹ thuật chung

  bơm trợ giúp

  Giải thích EN: A mechanical vacuum or roughing pump consisting of two pumps in tandem; used to establish a low pressure into which a vapor diffusion pump can operate. Also, FORE PUMP. Giải thích VN: Loại bơm chân không hoặc bơm thường có hai ống bơm hoạt động song song, dùng để tạo ra áp lực thấp tạo điều kiện cho bơm phát tán hơi hoạt động.

  Xây dựng

  máy bơm chân không sơ bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X