• /bæk'tiəriə/

  Thông dụng

  Số nhiều của bacterium

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vi khuẩn
  acetic bacteria
  vi khuẩn axetic
  acetic bacteria
  vi khuẩn giấm
  aerobic bacteria
  vi khuẩn háo khí
  aerobic bacteria
  vi khuẩn ưa khí
  bacteria contamination
  sự nhiễm vi khuẩn
  bacteria propagation tank
  bể nhân giống vi khuẩn
  bacteria toxin
  độc tố vi khuẩn
  coliform bacteria
  vi khuẩn dạng coli

  Kinh tế

  vi khuẩn
  acid-forming bacteria
  vi khuẩn tạo axit
  acidresitant bacteria
  vi khuẩn chịu axit
  aroma-forming bacteria
  vi khuẩn tạo hương thơm
  bacteria growing station
  buồng nuôi cấy vi khuẩn (men giống tinh khiết)
  halophilic bacteria
  vi khuẩn ưa mặn
  heterofermentative bacteria
  vi khuẩn lên men hỗn tạp
  heterofermentative bacteria
  vi khuẩn lên men không đồng nhất
  homofermentative bacteria
  vi khuẩn lên men đồng nhất
  homofermentative bacteria
  vi khuẩn lên men thuần nhất
  inimical bacteria
  vi khuẩn gây độc
  lactic acid bacteria
  vi khuẩn lactic
  legume bacteria
  vi khuẩn nốt sần
  nitrifying bacteria
  vi khuẩn nitrat hóa
  non-pathogenic bacteria
  vi khuẩn không gây bệnh
  non-spore-forming bacteria
  vi khuẩn không tạo nha bào
  thermopile bacteria
  vi khuẩn ưa nhiệt
  thermopile bacteria
  vi khuẩn ưa nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X