• Hóa học & vật liệu

  sự sản xuất từng mẻ

  Kỹ thuật chung

  sự sản xuất theo mẻ

  Giải thích EN: Any manufacturing process in which all the materials to be used are accumulated and routed through each stage of production. Also, BATCH MANUFACTURING. Giải thích VN: Các quá trình sản xuất trong đó tất cả các vật liệu cần sử dụng được gom lại và đưa qua từng giai đoạn sản xuất. Còn gọi là: BATCH MANUFACTURING.

  Kinh tế

  sản xuất thành loạt nhỏ
  sản xuất theo lô
  theo đợt
  theo mẻ
  xuất theo lô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X