• /´betəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm tốt hơn, sự cải tiến, sự cải thiện
  Giá trị (bất động sản) được tăng lên vì điều kiện địa phương

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự hoàn chỉnh

  Xây dựng

  sự cải tạo (đất)
  sự hiện đại hóa

  Kỹ thuật chung

  sự cải tiến

  Kinh tế

  sự cải thiện
  tăng giá trị tự nhiên
  betterment levy
  thuế gia tăng giá trị tự nhiên
  việc cải thiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X