• /´blækən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm đen, bôi đen
  Bôi nhọ, nói xấu
  to blacken someone's character
  nói xấu ai; bôi nhọ tên tuổi của ai

  Nội động từ

  Đen lại, tối sẫm lại (nghĩa đen), (nghĩa bóng))

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  quét lớp đen

  Vật lý

  bôi đen

  Kỹ thuật chung

  làm đen
  nhuộm đen
  sơn đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X