• Thông dụng

  Danh từ

  Biểu đồ trình bày các khối hợp thành một hệ thống

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giản đồ khối

  Xây dựng

  biểu đồ khối

  Kỹ thuật chung

  sơ đồ động
  sơ đồ khối

  Giải thích EN: A pictorial representation of a mechanical or electronic system, using rectangles and other simple geometric shapes to represent components or processes of the system, and lines to signify steps in the process or flow of materials, energy, or data. Giải thích VN: Việc thể hiện bằng hình ảnh một hệ thống cơ hoặc điện bằng cách sử dụng những tam giác hoặc những hình học đơn giản khác để mô tả thành phần và các quá trình của hệ thống và sử dụng các đường để mô tả những bước của một quá trình hoặc dòng nguyên liệu, năng lượng, dữ liệu.

  block diagram model
  mô hình sơ đồ khối
  block-diagram simulator (blosim)
  bộ mô phỏng sơ đồ khối
  blosim (block-diagram simulator
  bộ mô phỏng sơ đồ khối
  simplified block diagram
  sơ đồ khối được giản hóa
  system block diagram
  sơ đồ khối hệ thống
  sơ đồ khung
  sơ đồ trực quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X