• Hóa học & vật liệu

    cân Brix

    Giải thích EN: A unit for sugar solutions that indicates the percentage of sugar by weight in the solution at a specific temperature; frequently used to express the sugar level of wines. (Namedfor the German inventor A. F. W. Brix.). Giải thích VN: Một đơn vị đo các dung dịch đường bằng cách cân dung dịch ở một nhiệt độ nhất định; thường dùng để đo độ đưòng trong rượu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X