• (đổi hướng từ Bushes)

  Thông dụng

  Danh từ

  Bụi cây, bụi rậm
  The bush rừng cây bụi
  Râu rậm, tóc rậm
  Biển hàng rượu, quán rượu
  to beat about the bush

  Xem beat

  good wine needs no bush
  (tục ngữ) hữu xạ tự nhiên hương
  a bird in the hand is worth two in the bush
  thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

  Ngoại động từ

  Trồng bụi cây (trên một khoảng đất trống để ngăn ngừa sự săn trộm bằng lưới)
  Bừa (một mảnh ruộng) băng bừa có gài cành cây

  Danh từ

  (kỹ thuật) ống lót, cái lót trục
  (quân sự) ống phát hoả

  Ngoại động từ

  Đặt ống lót, đặt lót trục

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bạc, ống lót, hộp ổ, khớp bích, lồng bạc

  Cơ khí & công trình

  hộp ổ
  khớp bích (li hợp)
  ống lót (ổ trục)
  phễu náp liệu

  Hóa học & vật liệu

  vỏ màng bọc

  Xây dựng

  cái lót trục

  Kỹ thuật chung

  bầu dầu
  bụi cây
  kíp mìn
  đui
  lồng bạc
  lồng ống lót
  lót bạc
  lót trục
  bạc
  bạc lót
  măng sông
  ổ cắm
  ống
  ống bọc
  ống lồng
  hexagon bush
  ống lồng lục giác
  ống lót
  ống lót trục
  ống vỏ
  ống xẻ
  vành
  vỏ

  Địa chất

  ống, ống lót, ống bọc, nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X