• (đổi hướng từ Congealed)
  /kən´dʒi:l/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm đông lại; đông lại, đóng băng
  his blood was congealed
  (nghĩa bóng) máu anh ta đông lại (vì sợ quá)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết đông
  đóng băng
  đông đặc lại
  đông lại
  làm đông đặc
  làm đông lạnh

  Kinh tế

  cô lại
  đông lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X