• (đổi hướng từ Corned)
  /kɔ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cục chai ở chân
  One's pet corn
  Chỗ đau
  to tread on someone's corns

  Xem tread

  Danh từ

  Hạt ngũ cốc
  Cây ngũ cốc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngô, bắp ( (cũng) Indian corn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rượu ngô
  to acknowledge the corn
  công nhận lời của ai là đúng
  Nhận lỗi
  to carry corn
  (từ lóng) lợi dụng sự may mắn một cách khôn ngoan; lợi dụng sự thành công một cách khôn ngoan
  to feel somebody on soft corn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) khen ai, tán tụng ai, cho ai đi tàu bay
  to measure another's corn by one's own bushel

  Xem bushel

  Ngoại động từ

  Muối bằng muối hột, muối (thịt...)
  corned beef
  thịt bò muối
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) viên thành hạt nhỏ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nuôi bằng ngô

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngô
  hạt

  Kinh tế

  cây ngũ cốc
  hạt ngũ cốc

  Địa chất

  hạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X