• /kʌsp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đỉnh, chỏm, ngọn (núi...)
  (toán học) điểm lùi
  (thực vật học) mũi nhọn (lá...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ) điểm lùi
  cusp of the first kind (simple cusp)
  điểm lùi loại một)
  cusp of the second kind
  điểm lùi loại hai
  double cusp
  điểm tự tiếp xúc


  Xây dựng

  chỏm mũi nhọn

  Giải thích EN: A pointed projection formed at the intersection of two arcs, as in Gothic tracery..

  Giải thích VN: Phần nhô ra hình thành ở giao điểm của hai hình cung thường được thấy trong các họa tiết trang trí theo kiến trúc Gothic.

  mũi (đất)

  Kỹ thuật chung

  chỏm
  điểm lùi
  cusp of the first kind
  điểm lùi loại một
  cusp of the second kind
  điểm lùi loại hai
  đỉnh
  mỏm núi
  mũi
  mũi nhọn
  cusp catastrophe
  đột biến dạng mũi nhọn
  cusp catastrophe
  tai biến dạng mũi nhọn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X