• /ˈsaɪ.klɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi xe đạp

  Hóa học & vật liệu

  bơm lại
  tái chuyển

  Toán & tin

  công có chu kỳ
  sự chuyển dung lượng

  Đo lường & điều khiển

  chu kỳ

  Giải thích EN: The process of moving or operating in a cycle; specific uses include: a series or pattern of periodic changes in the value of a controlled variable. Giải thích VN: Quá trình di chuyển hoặc hoạt động trong một chu kỳ, chẳng hạn: một chuỗi hoặc kiểu thay đổi giá trị của một biến điều khiển.

  Kỹ thuật chung

  sự dao động
  sự luân chuyển
  sự quay vòng
  sự xoay vòng
  thermal cycling
  sự xoay vòng nhiệt
  tuần hoàn
  cycling plant
  thiết bị tuần hoàn
  vòng tuần hoàn
  vòng lặp chu kỳ

  Giải thích EN: The process of moving or operating in a cycle; specific uses include:a series of operations in a processing plant that are repeated periodically in the same sequence. Giải thích VN: Quy trình chuyển động hoặc họat động của máy trong một chu kỳ, sử dụng trong các trường hợp đặc biệt một loạt các hoạt động trong một quy trình của dây chuyền lặp đi lặp lại theo chu kỳ.

  Xây dựng

  việc đạp xe đạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X