• /,disə'pɔintid/

  Thông dụng

  Tính từ

  thất vọng
  He makes me disappointed very much.
  Anh ấy làm tôi thất vọng quá nhiều.

  Cấu trúc từ

  disappointed about/at something
  chán nản, thất vọng về điều gì.
  disappointed with/in something/somebody
  thất vọng với điều gì, thất vọng về ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X