• /di:'oudərənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác deodorizer

  Danh từ

  Chất khử mùi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất khử mùi

  Giải thích EN: Any substance or commercial preparation used to remove or mask unpleasant odors by adsorption, replacement, neutralization, or oxidation.

  Giải thích VN: Bất cứ một chất hay sự chuẩn bị mang tính chất thương mại nào dùng để loại bỏ hay che đi những mùi khó chịu do sự hấp thụ, thay thế, trung lập và oxi hóa.

  Y học

  bay mùi
  thuốc khử mùi

  Kỹ thuật chung

  không mùi

  Kinh tế

  chất khử mùi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X