• /di'tenʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giam cầm, sự cầm tù; tình trạng bị giam cầm, tình trạng bị cầm tù
  a house of detention
  nhà tù, nhà giam
  detention barracks
  (quân sự) trại giam
  detention center
  nhà tạm giữ, trại tạm giam
  Sự phạt không cho ra ngoài; sự bắt ở lại trường sau khi tan học
  Sự cầm giữ (tài sản, đồ vật...)
  Sự chậm trễ bắt buộc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chứa
  sự trữ

  Kỹ thuật chung

  sự giữ
  sự giữ nước

  Kinh tế

  bắt giữ
  cầm giữ
  giam giữ
  giữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X