• Hóa học & vật liệu

  đường cong điểm sương

  Xây dựng

  đường phân nhiệt độ ngưng

  Giải thích EN: The line on a PVT phase diagram that divides the two-phase (gas-liquid) region from the one-phase (gas) region and denotes the point at a given gas temperature or pressure at which the first drop of liquid occurs. Giải thích VN: Là một đường trên biểu đồ giai đoạn PVT. Đường này phân tách khu vực gas-chất lỏng và khu vực gas đồng thời thể hiện điểm tại nhiệt độ hoặc áp xuất gas nhất định mà tại đó xảy ra hiện tượng chiết xuất chất lỏng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X