• /dɛkˈstɛrɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khéo tay, sự khéo léo; tài khéo léo
  to manage the whole affair with great dexterity
  thu xếp toàn bộ công việc rất khéo léo
  Sự thuận dùng tay phải

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  độ linh hoạt, độ khéo léo, tính cơ động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X