• /´nou¸hau/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biết làm; khả năng biết làm
  Bí quyết sản xuất, phương pháp sản xuất

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  cách làm

  Kỹ thuật chung

  bí quyết

  Kinh tế

  bí quyết
  bí quyết (kỹ thuật)
  cách làm
  phương pháp
  tri thức

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  ignorance , lack , want

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X