• /¸disə´fektid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bằng lòng, bất bình, bất mãn; không thân thiện (đối với ai)
  Không trung thành; chống đối lại (chính phủ...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  contented , happy , pleased

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X