• /¸diskən´tentid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất mãn, bất bình
  they were discontented with the foreman's remark
  họ bất mãn về lời nhận xét của viên đốc công


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X