• /´tretʃərəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phản bội, phụ bạc, bội bạc; bội tín; bội trung; bất trung
  treacherous man
  người phụ bạc, người phản bội
  Lừa dối, xảo trá, không tin được; nguy hiểm
  treacherous memory
  trí nhớ không chắc
  treacherous weather
  tiết trời không thật
  treacherous smile
  nụ cười xảo trá
  treacherous ice
  băng có thể vỡ lúc nào không biết
  Không chắc chắn; không thể tin cậy; thay đổi luôn
  treacherous weather
  thời tiết thay đổi luôn
  treacherous memory
  trí nhớ không đáng tin cậy


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X