• /¸disə´fekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không bằng lòng, sự bất bình, bất mãn; sự không thân thiện (đối với ai)
  Sự không trung thành; sự chống đối lại (chính phủ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X