• (đổi hướng từ Disdained)
  /dis´dein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khinh, sự khinh thị; thái độ khinh người, thái độ khinh khỉnh
  Thái độ không thèm, thái độ làm cao không thèm (làm gì...)

  Ngoại động từ

  Khinh, khinh thị; coi thường (ai, cái gì)
  Không thèm, làm cao không thèm (làm gì...)
  Immigrants accept the jobs disdained by the local workforce
  Người nhập cư chấp nhận làm công việc mà người lao động địa phương không thèm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khinh thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X