• (đổi hướng từ Replaced)
  /rɪpleɪs/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thay thế, thay chỗ của ai/cái gì
  robots are replacing people on assembly lines
  người máy đang thay thế con người ở các dây chuyền lắp ráp
  Đặt lại chỗ cũ
  to replace the book on the shelf
  đặt lại quyển sách lên giá sách
  Thay thế cho ai/cái gì
  to replace a broken window (with a new one)
  thay cái cửa sổ bị vỡ (bằng một cái mới)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) thay thế, thay vị trí

  Toán & tin

  thay chỗ, thay thế

  Kinh tế

  đổi
  thay thế
  search and replace
  sự tìm kiếm và thay thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X