• (đổi hướng từ Discarded)
  /kɑ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Các, thiếp, thẻ
  calling card
  danh thiếp
  card of admission
  thẻ ra vào, thẻ vào cửa
  invitation card
  thiếp mời
  card-carrying member
  thành viên chính thức của một đoàn thể
  Quân bài, bài ( (cũng) playing card)
  ( số nhiều) sự chơi bài
  a pack of cards
  một cỗ bài
  trump card
  quân bài chủ
  card-game
  trò chơi bài
  card-table
  bàn dùng để đặt quân bài hoặc lá bài
  Chương trình (cuộc đua...)
  Bản yết thị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng cáo (trên báo)
  (từ cổ,nghĩa cổ), hải la bàn ( (cũng) mariner's card)
  (thông tục) người kỳ quặc; thằng cha, gã
  a knowing card
  một thằng cha láu cá
  a queer card
  một thằng cha kỳ quặc

  Danh từ

  Bàn chải len, bàn cúi

  Ngoại động từ

  Chải (len...)

  Cấu trúc từ

  to have a card up one's sleeve
  còn nắm bài chủ trong tay; có kế dự phòng
  to have (hold) the cards in one's hands
  có tất cả bài chủ trong tay; (nghĩa bóng) có tất cả yếu tố thắng lợi trong tay
  on (in) the cards
  có thể, có lẽ
  One's best (strongest) cards
  Lý lẽ vững nhất; lá bài chủ (nghĩa bóng)
  to play one's card well
  chơi nước bài hay ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to play a sure card
  chơi nước chắc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to keep one's cards close to one's chest
  giữ kín ý định của mình
  to play a wrong card
  chơi nước bài bớ, chơi nước bài sai lầm ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to play (lay, place) one's card on the table
  nói rõ hết ý định, nói rõ hết kế hoạch không cần úp mở giấu giếm
  to show one's card
  để lộ kế hoạch
  to speak by the card
  nói rành rọt, nói chính xác
  That's the card
  (thông tục) đúng thế, thế là đúng, thế là phải
  to throw (fling) up one's card
  bỏ cuộc, chịu thua không chơi nữa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  biểu đỡ
  bàn chùi (bằng len)

  Dệt may

  chải thô

  Toán & tin

  cạc bìa
  phiếu tính có lỗ
  quân bài
  trump card
  quân bài chủ
  tấm bìa
  tấm mạch
  BEC (busextension card)
  tấm mạch mở rộng bus
  BED (busextension driver card)
  tấm mạch điều khiển sự mở rộng bus
  BER (busextension receiver card)
  tấm mạch nhận mở rộng bus
  bus extension card
  tấm mạch mở rộng bus
  card slot
  khe cầm tấm mạch
  card slot
  khe cắm tấm mạch
  logic card
  tấm mạch logic
  long card
  tấm mạch dài
  master card
  tấm mạch chính
  network interface card
  tấm mạch khớp nối mạng
  parallel card
  tấm mạch song song
  short card
  tấm mạch ngắn

  Xây dựng

  hoa hồng chỉ hướng

  Điện

  vào thẻ
  vào phiếu

  Kỹ thuật chung

  bản đồ
  bảng
  card clothing
  băng kim máy chải
  card dialer
  hệ thống gọi bằng thẻ
  card on board logic (COB)
  thẻ mạch hàn trên bảng logic
  card-controlled
  điều khiển bằng phiếu
  card-controlled
  điều khiển bằng thẻ
  card-to-tape
  từ thẻ sang băng
  clock card
  bảng đồng hồ kiểm tra
  COB (cardon board logic)
  cạc cắm trong bảng mạch lôgic
  connection card
  bảng đấu đầu dây
  connection card
  bảng nối
  correction card
  bảng sửa chữa
  credit card call
  cuộc gọi bằng thẻ tín dụng
  credit card call
  gọi bằng thẻ tín dụng
  Credit Card Calling (CRED)
  gọi bằng thẻ tín dụng
  expansion card
  bảng mạch mở rộng
  guide card
  bảng hướng dẫn
  machine punched card
  phiếu đục lỗ bằng máy
  machine sorted card
  phiếu lỗ được chọn bằng máy
  magnetic card storage
  bộ lưu trữ bằng thẻ từ
  magnetic card storage
  lưu trữ bằng cạc từ tính
  manual punched card
  phiếu đục lỗ bằng tay
  punch card operated
  vận hành bằng phiếu đục lỗ
  punched card control
  sự điều khiển (bằng) băng đục lỗ
  tabulating card
  phiếu đục lỗ bằng máy
  tabulating card
  phiếu lập bảng
  tabulating card
  thẻ lập bảng
  tape-to-card
  từ băng sang thẻ (đục lỗ)
  tape-to-card conversion
  sự chuyển (dữ liệu) từ băng sang thẻ (đục lỗ)
  tape-to-card converter
  bộ chuyển (dữ liệu) từ băng sang thẻ (đục lỗ)
  thermograph correction card
  bảng chuyển đổi nhiệt
  bìa
  bìa đục lỗ
  chải
  card clothing
  băng kim máy chải
  card room
  gian máy chải
  file card
  bàn chải giũa
  bàn chải
  file card
  bàn chải giũa
  phiếu
  aperture card
  phiếu đục lỗ
  binary card
  phiếu nhị phân
  binary punch card
  phiếu đục lỗ theo nhị phân
  blank card
  phiếu trắng
  border punched card
  phiếu đục lỗ ở biên
  card chute
  khay hứng phiếu
  card code
  mã phiếu
  card column
  cột phiếu
  card count
  sự đếm phiếu
  card drive
  sự dẫn phiếu
  card duplicator
  bộ sao chép phiếu
  card edge
  nề phiếu
  card face
  mặt phiếu
  card feed
  cơ cấu nạp phiếu
  card field
  miền phiếu
  card format
  khổ phiếu
  card groover
  máy tạo rãnh phiếu
  card handler
  bộ xử lý phiếu
  card handling mechanism
  cơ cấu xử lý phiếu
  card Hooper
  hộp đẩy phiếu
  card index
  bộ phiếu
  card pack
  gói phiếu
  card puller
  người kéo phiếu
  card punch
  máy đục phiếu
  card punch unit
  thiết bị đục lỗ phiếu
  card puncher
  người đục phiếu
  card reader
  máy đọc phiếu (máy 2501)
  card reader (CR)
  bộ đọc phiếu
  card reader unit
  máy đọc phiếu
  card reconditioner
  máy kiểm lại phiếu
  card sorter
  bộ sắp xếp phiếu
  card speed
  tốc độ đẩy phiếu
  card stacker
  hộc xếp phiếu thành chồng
  card tray
  khay sửa phiếu
  card verifying
  sự kiểm phiếu
  card-controlled
  điều khiển bằng phiếu
  coated card
  phiếu được tráng phủ
  continuous card
  phiếu liên tục
  control card
  phiếu điều khiển
  control record card
  phiếu bản ghi điều khiển
  corner cut card
  phiếu có góc cắt
  CR (cardreader)
  bộ đọc phiếu
  CR (cardreader)
  thiết bị đọc phiếu
  digital grid of punched card
  hệ thống số của phiếu đục lỗ
  double card
  phiếu gấp đôi
  end-of-file card
  phiếu cuối tập tin
  end-or-transmission card
  phiếu kết thúc sự truyền
  file card
  phiếu hồ sơ
  Hollerith card
  phiếu Hollerith
  identification card
  phiếu giám định
  indicator card
  phiếu chỉ dẫn
  job card
  phiếu ghi công việc
  limit inventory card
  phiếu định mức
  machine punched card
  phiếu đục lỗ bằng máy
  machine sorted card
  phiếu lỗ được chọn bằng máy
  manual punched card
  phiếu đục lỗ bằng tay
  margin.-punched card
  phiếu đục lỗ ở lề
  margirl.-notched card
  phiếu khía rãnh ở lề
  mark sensing card
  phiếu lỗ đã đánh số hiệu
  master card
  phiếu chính
  ninety-column card
  phiếu chín mươi cột
  ninety-six-column card
  phiếu chín mươi sáu cột
  operating card
  phiếu nguyên công
  output card
  phiếu kết quả
  output card
  phiếu ra
  paper card
  phiếu giấy
  parallel card reader
  thiết bị đọc phiếu song song
  parameter card
  phiếu tham số
  pattern card
  phiếu lộ mẫu
  PCM (Punchedcard machine)
  máy đọc phiếu đục lỗ
  peek-a-boo card
  phiếu lỗ chọn thủ công (nhìn)
  perforated card
  phiếu đục lỗ
  permanent card
  phiếu lỗ chính
  permanent card
  phiếu lỗ cố định
  permanent card
  phiếu lỗ hay sử dụng
  proprietary card
  phiếu sở hữu
  punch (ed) card
  phiếu đục lỗ
  punch card
  phiếu đục lỗ
  punch card file
  tập tin trên phiếu đục lỗ
  punch card operated
  vận hành bằng phiếu đục lỗ
  punch, card machine
  máy xuyên phiếu
  punched card
  phiếu có đục lỗ
  punched card
  phiếu đục lỗ
  punched card bridge
  cầu phiếu (đục) lỗ
  punched card capacity
  dung lượng của phiếu đục lỗ
  punched card column
  chồng phiếu đục lỗ
  punched card layout
  maket phiếu lỗ
  punched card printer
  máy in phiếu lỗ
  punched-card carrying tray
  khay chứa phiếu đục lỗ
  punched-card field
  trường phiếu đục lỗ
  punched-card line
  dòng trên phiếu đục lỗ
  punched-card machine (PCM)
  máy đọc phiếu đục lỗ
  reader (card)
  máy đọc phiếu
  repair card
  phiếu sửa chữa
  round cornered card
  phiếu có góc tròn
  row binary card
  phiếu nhị phân theo hàng
  serial card reader
  bộ đọc phiếu tuần tự
  short card
  phiếu có ít cột
  short card
  phiếu ngắn
  source data card
  phiếu dữ liệu nguồn
  stub card
  phiếu có cuống (để gắn)
  summary card
  phiếu tóm tắt
  tabulating card
  phiếu đục lỗ bằng máy
  tabulating card
  phiếu lập bảng
  tap card
  phiếu (đúc) lỗ
  test card
  phiếu kiểm tra
  test card
  phiếu thử
  trailer card
  phiếu tiếp theo
  transfer card
  phiếu chuyển
  transition card
  phiếu chuyển tiếp
  virtual card reader
  bộ đọc phiếu ảo
  visual selection card
  phiếu lỗ chọn thủ công (nhìn)

  Kinh tế

  đưa vào phiếu
  ghi vào thẻ
  phiếu
  boarding card
  phiếu lên tàu
  book keeping by card system
  chế độ ghi sổ trên phiếu
  card catalogue
  bộ phiếu (thư mục)
  card index box
  hộp đựng phiếu
  card index filing cabinet
  tủ phiếu
  card index system
  hệ thống phiếu chỉ số
  cheque card
  thẻ chi phiếu
  E/D card
  phiếu đến/đi
  gold card
  phiếu tín dụng vàng
  guarantee card
  phiếu bảo hành
  guest history card
  phiếu quá trình của khách
  index card box
  hộp phiếu
  job card
  phiếu ghi chi phí cho công việc
  job card
  phiếu công tác
  job card
  phiếu phí công việc
  job card
  phiếu sản xuất
  landing card
  phiếu lên bờ
  landing card
  phiếu lên bờ (từ tàu)
  landing card
  phiếu xuống đất
  landing card
  phiếu xuống đất (từ máy bay)
  loose card
  phiếu rời
  mailing card (mailing-card)
  phiếu trả lời (qua bưu điện)
  personnel file card
  phiếu nhận dạng nhân viên
  punch card
  phiếu đục lỗ
  punch card
  phiếu cơ toán
  punch card
  phiếu cơ toán (bìa để sử dụng máy điện toán văn phòng)
  rate card
  phiếu đánh giá
  reinvestment authorization card
  phiếu chấp thuận tái đầu tư
  response card
  phiếu trả lời
  return card
  phiếu trả lời
  rotating card index
  hộp phiếu quay
  route card
  phiếu công đoạn sản xuất
  route card
  phiếu quy trình công nghệ
  sailing card
  bảng (phiếu) chạy tàu
  time card
  phiếu chấm công
  time card
  phiếu thời gian thao tác
  warranty card
  phiếu bảo hành
  thẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X