• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cầu kéo

  Xây dựng

  cầu cất

  Giải thích EN: A type of bridge often constructed over a waterway, in which the entire bridge or a section of it can be raised up or moved aside, as to permit passage by vessels with tall masts. Giải thích VN: Một loại cầu được xây dựng trên mặt nước, ở đó toàn bộ cây cầu hoặc một phần của cây cầu có thể được nâng lên hay di chuyển sang một bên, và điều này cho phép các tàu thuyền có cột buồm cao đi qua.

  Kỹ thuật chung

  cầu nâng
  cầu nhấc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X