• Hóa học & vật liệu

    quy trình Dutch

    Giải thích EN: A procedure for creating white lead, in which metallic lead in containers corrodes due to the action of acetic acid and carbon dioxide, which are produced by the fermenting tanbark and manure into which the containers have been placed. Giải thích VN: Một quy trình tạo chì trắng, trong đó chì màu bạc trong các thùng chứa bị mòn ra do phản ứng giữa axit axetic và dioxit cacbon, những chất này được tạo ra do lên men trong đó các thùng được đặt vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X